Έρευνες Εκπαίδευσης Εργαζομένων

Αποτελεσματική εκπαίδευση

Εφαρμόζετε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενούς σας; Αν ναι, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να βοηθά το προσωπικό σας να αγγίζει τους στόχους που θέτει μέσα στην επιχείρησή σας; Μετά την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού κύκλου, οι συμμετέχοντες συνήθως καλούνται να συμπληρώνουν επιτόπου ένα σχετικό ερωτηματολόγιο.

Αν και η διεξαγωγή κάποιας έρευνας αμέσως μετά την εκπαίδευση διαθέτει ορισμένα οφέλη, είναι αδύνατον κανείς να γνωρίζει τόσο σύντομα αν το πρόγραμμα είχε τελικά κάποιο αντίκτυπο.

Το διαδικτυακό μας εργαλείο ερευνών σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μία έρευνα για να συμπληρώσει ο εργαζόμενος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου και μία δεύτερη έρευνα σε μία επιλεγμένη μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι δύο έρευνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά ώστε να αποτυπώσουν μία πλήρη εικόνα για την πραγματική αποτελεσματικότητα της εν λόγω εκπαίδευσης.

Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εύκολη χάρη στα πολλαπλά κανάλια προσέγγισης που προσφέρει η πλατφόρμα μας –μέσω mobile εφαρμογών, κοινωνικών δικτύων, ιστοτόπων κ.ά.

Χρησιμοποιήστε εκπαιδευτικές έρευνες για να αποτιμήσετε σε ποιους τομείς οι εργαζόμενοί σας χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση, το μέγεθος της εκπαίδευσης που χρειάζονται και πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε καλύτερα σε αυτή την ανάγκη.

Δείτε παραδείγματα: