Έρευνα αποχώρησης προσωπικού

1. Για ποιο λόγο επιλέξατε να εργαστείτε στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Επιλέξτε όλες τις απαντήσεις που είναι σωστές.
2. Παρακαλούμε, επιλέξτε το τμήμα στο οποίο εργαζόσασταν.
Καταγράψτε όλα τα τμήματα της εταιρείας σας.
3. Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την εργασία σας;
Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
Η δουλειά ήταν μια πρόκληση
Τα προσόντα αξιοποιούνταν αποτελεσματικά
Ο εργασιακός προσανατολοσμός ήταν αποτελεσματικός
Ο όγκος δουλειάς ήταν αναμενόμενος
Οι διαθέσιμοι πόροι ήταν επαρκείς
Το εργασιακό περιβάλλον ήταν ασφαλές, άνετο και σωστά εξοπλισμένο
4. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί στο εργασιακό σας περιβάλλον;
5. Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με το τμήμα σας;
Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
Είχε καλές εργασιακές συνέργειες
Είχε επαρκή εξοπλισμό
Είχε επαρκές προσωπικό
Ήταν αποτελεσματικό
6. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί στο τμήμα σας;
7. Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τον/ην ανώτερό/ή σας;
Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
Αναγνώριζε τη συνεισφορά του προσωπικού.
Ήταν δεκτικός/ή σε προτάσεις.
Γνώριζε καλά τη δουλειά.
Είχε καλές ικανότητες διοίκησης.
8. Έχετε κάτι να προτείνετε στον/ην ανώτερό/ή σας;
9. Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τη διοίκηση;
Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
Είχε συνοχή.
Ενθάρρυνε τη συνεργασία.
Ήταν ανοιχτή σε προτάσεις.
Αντιμετώπιζε δίκαια όλους.
Αναγνώριζε τις επιτυχίες.
Ήταν διαθέσιμη για να συζητήσει θέματα δουλειάς.
Προσέφερε ευκαιρίες ανάπτυξης.
10. Έχετε κάτι να προτείνετε για τη διοίκηση;
11. Κατά πόσο είστε ικανοποιημένος/η με τα ακόλουθα:
Πολύ ικανοποιημένος/ηΙκανοποιημένος/ηΑδιάφοροΔυσαρεστημένος/ηΠολύ δυσαρεστημένος/η
Πακέτο ιατρικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικό πακέτο
Πληρωμένη άδεια
Μισθό
12. Για ποιο λόγο επιλέξατε να αποχωρίσετε από την ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Επιλέξτε όλες τις απαντήσεις που είναι σωστές.
13. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι η ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να βελτιωθεί;

Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

Νομικές πληροφορίες.