Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένου

1. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την εμπειρία εργασίας σας στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
2. Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
Θα προτείνω σε κάποιον να εργαστεί στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Οι στόχοι της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι σαφείς στους εργαζόμενους.
Οι στόχοι της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι σαφείς στους πελάτες.
Κατανοώ σαφώς τη συνεισφορά μου στους στόχους της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Υπάρχει καλή επικοινωνία από τους μάνατζερ προς τους εργαζόμενους.
Υπάρχει καλή επικοινωνία από τους εργαζόμενους προς τους μάνατζερ.
3. Τι σας αρέσει περισσότερο στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
4. Τι βελτιώσεις θα προτείνατε στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
5. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με το τμήμα στο οποίο εργάζεστε;
6. Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
Η εργασία μου είναι ουσιώδης.
Η εργασία μου είναι πολύ αγχωτική.
Η εργασία μου με προκαλεί.
Οι ευθύνες που μου έχουν ανατεθεί βοηθούν την επαγγελματική μου εξέλιξη.
Μέσα από τις ευθύνες που μου έχουν ανατεθεί μαθαίνω.
Λαμβάνω σωστή εκπαίδευση.
Είμαι ενήμερος/η σχετικά με ευκαιρίες προαγωγής.
Ο όγκος εργασίας είναι λογικός.
Η επικοινωνία με συναδέλφους είναι καλή.
7. Παρακαλούμε, επιλέξτε τους τρεις πιο σημαντικούς παράγοντες στην επαγγελματική σας ικανοποίηση.
8. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τον/ην μάνατζέρ σας;
9. Πόσο ρεαλιστικές είναι οι απαιτήσεις του/ης μάνατζέρ σας;
10. Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
Ασκείται υπερβολικός έλεγχος στην εργασία μου.
Η επικοινωνία με τον/ην μάνατζέρ μου είναι εύκολη.
Ο/Η μάνατζέρ μου με παρακινεί να είμαι όσο το δυνατόν πιο παραγωγικός/η.
Κατανοώ τις προσδοκίες του/ης μάνατζέρ μου.
Δέχομαι σωστά σχόλια για τις επιδόσεις μου.
Ο/Η μάνατζερ αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους εργαζόμενους.
Ο/Η μάνατζερ σέβεται τη γνώμη μου.
11. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τους παρακάτω παράγοντες;
Πολύ ικανοποιημένος/ηΙκανοποιημένος/ηΑδιάφοροΔυσαρεστημένος/ηΠολύ δυσαρεστημένος/η
Μισθός
Προνόμοια/Πλεονεκτήματα
Ασφάλιση
Άδεια
Την καριέρα σας μέχρι στιγμής στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ευκαιρίες για περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
12. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική σας ικανοποίηση στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
13. Θα αναζητήσετε άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες σε εταιρείες εκτός της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στους επόμενους έξι μήνες;
14. Τι θέση έχετε στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
15. Πόσο καιρό εργάζεστε στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;

Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

Νομικές πληροφορίες.