Έρευνα 360 μοιρών

1. Ποιον θα θέλατε να αξιολογήσετε;
2. Παρακαλούμε, αξιολογήστε τον/την μάνατζέρ σας, σε κλίμακα 1 - 5, ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ΠολύΑρκετάΜέτριαΌχι πολύΚαθόλου
Επικοινωνιακός/ή
Παρακινητικός/ή
Αποτελεσματικός/ή
Αξιόπιστος/η
3. Πόσο επαγγελματικά συμπεριφέρεται ο/η μάνατζέρ σας;
4. Ο/Η μάνατζέρ σας πόσο συχνά σάς προσφέρει ένα από τα ακόλουθα:
Πολύ συχνάΣυχνάΜέτριαΌχι συχνάΚαθόλου συχνά
Σχόλια
Εκπαίδευση
Επιβράβευση
5. Πόσο χρήσιμα είναι για εσάς τα σχόλια του/της μάνατζέρ σας;
6. Έχει βελτιωθεί η απόδοσή σας έπειτα από σχόλια που λάβατε από τον/την μάνατζέρ σας σχετικά με τη δουλειά σας;
7. Πόσο αποτελεσματική είναι η εκπαίδευση που λαμβάνετε από τον/την μάνατζέρ σας;
8. Παρακαλούμε, αξιολογήστε τη συνέπεια του/της μάνατζέρ σας, σε κλίμακα 1 - 5, ως προς την:
Εξαιρετικά συνεπήςΣυνεπήςΟύτε συνεπής, ούτε ασυνεπήςΌχι πολύ συνεπήςΚαθόλου συνεπής
Επιβράβευση
Τιμωρία
9. Παρακαλούμε, αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του/της μάνατζέρ σας, σε κλίμακα 1 - 5, ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Εξαιρετικά αποτελεσματικός/ήΑποτελεσματικός/ήΟύτε αποτελεσματικός/ή, ούτε αναποτελεσματικός/ήΌχι πολύ αποτελεσματικός/ήΚαθόλου αποτελεσματικός/ή
Λογική
Χρόνος
Ακούει τους άλλους όταν πρέπει να πάρει μία απόφαση
10. Πόσο ρεαλιστικές είναι οι απαιτήσεις του/της μάνατζέρ σας;
11. Ο/Η μάνατζέρ σας αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της εταιρείας;
12. Παρακαλούμε, υποδείξτε την ικανοποίηση σας, σε κλίμακα 1 - 5, όσο αφορά στον/στην μάνατζέρ σας:
 • Εξαιρετικά ικανοποιημένος/η
  • Εξαιρετικά δυσαρεστημένος/η
  13. Τι πρέπει να κάνει ο μάνατζέρ σας για να βελτιώσει την απόδοσή του/της;
  14. Παρακαλούμε, αξιολογήστε τον/την υπάλληλό σας, σε κλίμακα 1 - 5, ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  ΠολύΑρκετάΟυδέτεροΌχι πολύΚαθόλου
  Εργατικός/ή
  Αποτελεσματικός/ή
  Επαγγελματίας
  Συνεργάσιμος/η σε ομάδα
  Αξιόπιστος/η
  15. Ο/Η υπάλληλός σας είναι συνεπής στις προθεσμίες;
  16. Ο/Η υπάλληλός σας παίρνει πρωτοβουλίες στην καθημερινή του/της εργασία;
  17. Ο/Η υπάλληλός σας ανταποκρίνεται άμεσα σε ό,τι του/της ζητείται;
  18. Παρακαλούμε, αξιολογήστε την πιθανότητα, σε κλίμακα 1 - 5, ο/η υπάλληλός σας να συμμετέχει σε:
  Σίγουρα ναιΜάλλον ναιΊσωςΜάλλον όχιΣίγουρα όχι
  Ανάπτυξη ομαδικής συνεργασίας
  Σύγκρουση
  Νέα εκπαίδευση
  Ανταγωνισμό
  19. Πόσο εύκολα προσαρμόζεται ο/η υπάλληλός σας;
  20. Πόσο γρήγορα θα μπορούσε να προσαρμοστεί ο/η υπάλληλός σας σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας;
  21. Πόσο καλά γνωρίζει ο/η υπάλληλός σας τους στόχους της εταιρείας σας;
  22. Τι θα πρέπει να κάνει ο/η υπάλληλός σας για να βελτιώσει την απόδοσή του/της;
  23. Παρακαλούμε, αξιολογήστε τον/την συνάδελφό σας, σε κλίμακα 1 - 5, ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  ΠολύΑρκετάΟυδέτεροΌχι πολύΚαθόλου
  Εργατικός/ή
  Αξιόπιστος/η
  Αποτελεσματικός/η
  Ακριβής
  Επαγγελματίας
  Συνεργάσιμος/η στην ομάδα
  24. Πόσο καλά συνεργάζεται ο/η συνάδελφός σας με άλλους υπαλλήλους στο χώρο εργασίας;
  25. Πόσο καλά συνεργάζεται ο/η συνάδελφός σας με πελάτες;
  26. Παρακαλούμε, υποδείξτε την πιθανότητα, σε κλίμακα 1 - 5, ο/η συνάδελφός σας να:
  Σίγουρα ναιΜάλλον ναιΊσωςΜάλλον όχιΣίγουρα όχι
  Παραδεχθεί ένα λάθος
  Βοηθήσει έναν συνάδελφο
  Αναλάβει ευθύνη
  Κάνει διάλειμμα όταν έχει πολλή δουλειά
  Είναι αναβλητικός/ή
  "Καρφώσει" άλλους
  Διαπληκτιστεί με συνάδελφο
  Επιβάλλει την άποψή του/της σε άλλους
  Μην εμφανιστεί σε μια συνάντηση
  Μην τηρήσει μια προθεσμία
  27. Πόσο καλά επικοινωνεί ο/η συνάδελφός σας με άλλους;
  28. Τι πρέπει να κάνει ο/η συνάδελφός σου για να βελτιώσει την απόδοσή του/της;
  29. Παρακαλούμε, υποδείξτε, σε κλίμακα 1 - 5, τον αντίκτυπο του/της συναδέλφου σας στο εργασιακό σας περιβάλλον:
  • Εξαιρετικά θετικός
   • Εξαιρετικά αρνητικός

   Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

   Νομικές πληροφορίες.