Σχόλια ατομικής επίδοσης

1. * Πώς γνωριζόμαστε;
2. * Τι από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τον τρόπο εργασίας μου;
Παρακαλούμε, προσαρμόστε ανάλογα με το φύλο σας.
3. * Πώς θα αξιολογούσατε τη δουλειά μου;
 • Απαράδεκτη
  • Εξαιρετική
  4. * Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τις δυνάμεις μου;
  5. Ποια σημεία της επαγγελματικής μου επίδοσης πρέπει να βελτιωθούν;
  6. * Θα συνεργαζόσασταν μαζί μου αν είχατε την ευκαιρία;
  7. * Άλλα σχόλια (προαιρετικό):

  Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

  Νομικές πληροφορίες.