Έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων

1. Γνωρίζω τι επιθυμούν από εμένα στο χώρο εργασίας μου.
2. Μου δίνεται η ευκαιρία να μεγιστοποιώ την απόδοση μου στο χώρο εργασίας.
3. Τον τελευταίο μήνα έχω δεχθεί κάποια αναγνώριση για την εργασία που έχω προσφέρει.
4. Ο/Η μάνατζέρ μου, ή κάποιος άλλος στο χώρο εργασίας, ενδιαφέρεται για εμένα ως άτομο.
5. Κάποιος στο χώρο εργασίας μου με βοηθά στην επαγγελματική μου εξέλιξη.
6. Στο χώρο εργασίας μου η άποψή μου ακούγεται.
7. Το όραμα και οι στόχοι της εταιρείας μου με κάνουν να αισθάνομαι ότι η δουλειά μου είναι σημαντική.
8. Οι συνάδελφοί μου προσπαθούν να αποδίδουν όσο καλύτερα μπορούν στη δουλειά τους.
9. Έχω έναν ή περισσότερους καλούς φίλους στο χώρο εργασίας μου.
10. Τους τελευταίους έξι μήνες, κάποιος στο χώρο εργασίας μου έχει συζητήσει την απόδοση και εξέλιξή μου.
11. Τον τελευταίο χρόνο, είχα την ευκαιρία να μάθω περισσότερα και να εξελιχθώ στη δουλειά μου.

Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

Νομικές πληροφορίες.