Ερευνες Αποχώρησης Εργαζομένων

Μάθετε από τους πρώην εργαζομένους σας

Όταν ένας εργαζόμενος απολύεται, τίθεται σε διαθεσιμότητα ή παραιτείται, αν τον αφήσετε να αποχωρήσει χωρίς να συμπληρώσει κάποια έρευνα, τότε η επιχείρησή σας πιθανόν να χάσει πολύτιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν να βελτιώσει την απόδοσή της. Μπορείτε να αντλήσετε κρίσιμες πληροφορίες από τον απερχόμενο εργαζόμενο διενεργώντας μία έρευνα. Αποκτήσετε πολύτιμες, συχνά μη ορατές, πληροφορίες για την ικανοποίηση των εργαζομένων στη δουλειά τους, εσωτερικά προβλήματα, επιδόσεις ανώτερων στελεχών κ.ά.

Ένας άνθρωπος με εμπειρία στην επιχείρησή σας, χωρίς τίποτα πλέον να χάσει με το να είναι ειλικρινής, μπορεί να σας προσφέρει μοναδική γνώση γύρω από την εργασιακή κουλτούρα, το μάνατζμεντ και την οργάνωση του κύκλου εργασιών στην επιχείρησή σας. Ταυτόχρονα μια έρευνα αποχώρησης προσωπικού μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταφοράς γνώσης από τον απερχόμενο σε ένα επερχόμενο υπάλληλο.

Αν και συνήθως το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι αυτό που θα διαχειριστεί τις έρευνες αποχώρησης προσωπικού που θα διεξάγετε, κάθε ομάδα ή τμήμα μπορεί να ωφεληθεί από τα σχόλια που θα αποκομίσει η επιχείρηση.

Με τη βοήθεια της διαδικτυακής μας πλατφόρμας ερευνών, τώρα μπορείτε να διενεργείτε έρευνες αποχώρησης εργαζομένων μέσα από τα απόλυτα αυτοματοποιημένα διαδικτυακά μας εργαλεία. Γιατί είναι καλύτερα διαδικτυακά; Γιατί μονάχα όταν ο ερωτηθείς νιώσει ότι η ιδιωτικότητά του προστατεύεται, θα προσφέρει τις πραγματικές του απόψεις –μικρότερη πίεση, λιγότεροι λόγοι να αποκρύψει την αλήθεια, περισσότερη ειλικρίνεια.

Επιπλέον, μπορείτε να αποστείλετε την έρευνά σας στον πρώην εργαζόμενο εβδομάδες μετά την αποχώρησή του, επιτρέποντας αρκετό διάστημα να μεσολαβήσει ώστε να αποτιμήσει τις σκέψεις του για την επιχείρησή σας. Το Survey.gr διευκολύνει απρόσκοπτα αυτή τη διαδικασία. Μόλις λάβετε τις απαντήσεις της έρευνας, μπορείτε να συνθέσετε αναφορές μέσα σε λίγα λεπτά και να αρχίσετε να αξιοποιείτε τις πληροφορίες που εξάγετε για να βελτιώσετε την επιχείρησή σας.

Δείτε παραδείγματα: