Επαγγελματική εξέλιξη

1. Παρακαλούμε, υποδείξτε τους τέσσερις τομείς που θεωρείτε πιο σημαντικούς για την εξέλιξή σας τον επόμενο χρόνο:
2. Κατά πόσο είστε ικανοποιημένος/η με τα ακόλουθα:
Πολύ ικανοποιημένος/ηΙκανοποιημένος/ηΑδιάφοροΔυσαρεστημένος/ηΠολύ δυσαρεστημένος/η
Την ποιότητα καθοδήγησης και εκπαίδευσης που δεχθήκατε για αυτή τη θέση.
Το συνεπές και δίκαιο σύστημα κινήτρων.
Τη διαδικασία προσλήψεων για ανοιχτές θέσεις.
Τη θετική κρίση του/ης ανώτερου σας.
Τα σχόλια πελατών.
Τη διαφάνεια της ανώτερης διοίκησης.
Τη χρονική συνέχεια του προσωπικού.
Το αίσθημα ικανοποίησης και επιτευγμάτων.
Τις ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το βασικό μισθό.

Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

Νομικές πληροφορίες.