Φόρμες Στοιχείων Επικοινωνίας

Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρίσκετε πιθανούς πελάτες

Ακρογωνιαίος λίθος κάθε καμπάνιας μάρκετινγκ ή πωλήσεων είναι η συλλογή πληροφοριών για δυνητικούς πελάτες. Μία παρόμοια καμπάνια είναι αποτελεσματική, όμως, όχι μόνο αν κατορθώσει να συγκεντρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός μεγάλου αριθμού δυνητικών πελατών, αλλά και εάν μπορέσει να συλλέξει ποιοτικές και αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Όταν ένας δυνητικός πελάτης συμπληρώνει μία φόρμα επικοινωνίας, θέλετε να σας καταγράψει όλες τις βιώσιμες πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη μετέπειτα επαφή σας μαζί του.

Προκειμένου μια φόρμα επικοινωνίας να έχει πραγματική αξία είναι σημαντικό να σκεφτείτε ποιες είναι οι ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν στη συνέχεια να σχεδιάσετε μία αποτελεσματική καμπάνια μάρκετινγκ. Αν και αυτό απαιτεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και αρκετή διορατικότητα, το Survey.gr μπορεί να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία με εργαλεία που προσφέρουν εύκολη υλοποίηση, γρήγορη πρόσβαση σε αποτελέσματα, εξειδικευμένα πρότυπα έτοιμα προς χρήση, καθώς και δυνατότητα προσαρμογής των ερωτήσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης ή του κλάδου σας.

Καθώς ξεκινάτε να συλλέγετε απαντήσεις μέσα από τις φόρμες σας, το Survey.gr σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε τα δεδομένα που λαμβάνετε, να τα ομαδοποιείτε και να προσαρμόζετε τη φόρμα σας ανάλογα με τις ανάγκες. Η μηχανή δημιουργίας φορμών συλλογής πληροφοριών σας βοηθά να απλοποιείτε τη διαδικασία προσέγγισης δυνητικών πελατών και να μεταφράζετε τις πληροφορίες που συγκεντρώνετε σε αυξημένες πωλήσεις.

Δείτε παραδείγματα: