Σχόλια τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Παρακαλούμε, ανεφέρετε το βαθμό ικανοποίησης σας, σε κλίμακα 1 - 5, ως προς τις παρακάτω δηλώσεις:
1 - Συμφωνώ απόλυτα2345 - Διαφωνώ απόλυτα
Η ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προσπαθεί να κάνει τα προϊόντα/υπηρεσίες της πολύτιμα και εύκολα στη χρήση.
Στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η ικανοποίηση πελατών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα.
Πιστεύω πως η ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχει την καλύτερη φήμη στην αγορά.
Οι πελάτες της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γνωρίζουν ότι εργαζόμαστε για την ικανοποίηση τους.
Όταν οι πελάτες της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ζητούν ορισμένες αλλαγές, ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά τους αναλόγως.
Οι πελάτες της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ λαμβάνουν εξαιρετική εξυπηρέτηση.
2. Πόσο καιρό εργάζεστε στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
3. Ποια είναι η θέση σας στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
4. Πόσο χρονών είστε;
5. Τι βελτιώσεις θα προτείνατε στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανοποίηση των πελατών;

Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

Νομικές πληροφορίες.