Έρευνα αγοράς για νέο προϊόν

1. Πώς θα αξιολογούσατε το προϊόν μας;
2. Ποιος από τους παρακάτω θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προώθησης του προϊόντος μας;
3. Πόσο συχνά θα χρησιμοποιούσατε το προϊόν μας στον επόμενο χρόνο;
4. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε το προϊόν μας αν βρίσκεται μέσα στις οικονομικές σας δυνατότητες;
5. Τι σας άρεσε περισσότερο στο προϊόν μας;
6. Τι σας άρεσε λιγότερο στο προϊόν μας;
7. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η τιμή του προϊόντος;
8. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες όταν επιλέγετε ένα προϊόν;

Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

Νομικές πληροφορίες.