Σχόλια πελατών

1. Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε τα προϊόντα/υπηρεσίες της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τον τελευταίο χρόνο;
2. Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα/υπηρεσίες έχετε χρησιμοποιήσει;
Συμπληρώσετε όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες που είναι σημαντικά για την έρευνά σας.
3. Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης σας, σε κλίμακα 1 - 5, με τα προϊόντα/υπηρεσίες της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
 • Εξαιρετικά ικανοποιημένος/η
  • Εξαιρετικά δυσαρεστημένος/η
  4. Τι σας αρέσει περισσότερο στα προϊόντα/υπηρεσίες της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
  5. Σε κλίμακα 1 - 5, κατά πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις;
  Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
  Η ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας είναι ικανοποιητική.
  Το προϊόν/υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου.
  Η τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας είναι πολύ υψηλή.
  Η τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας είναι καλή.
  Το προϊόν/υπηρεσία παραδόθηκε γρήγορα.
  Θα αγόραζα το προϊόν/υπηρεσία ξανά.
  Θα πρότεινα το προϊόν/υπηρεσία σε φίλους.
  6. Πώς βρήκατε τα προϊόντα/υπηρεσίες της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
  7. Είστε ικανοποιημένος/η με τις διαθέσιμες πληροφορίες για το προϊόν/υπηρεσία μας;
  8. Πόσο εύκολες θεωρείτε πως ήταν οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν/υπηρεσία μας;
  9. Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
  Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
  Η ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι εύκολη στη χρήση.
  Στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι επαγγελματίες.
  Στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι εξυπηρετικοί.
  Στην ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σέβονται τα σχόλια των πελατών.
  Η ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προσφέρει προϊόντα/υπηρεσίες σε καλή τιμή.
  Θα πρότεινα την ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
  10. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την εξυπηρέτηση πελατών της ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
  11. Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
  Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
  Η ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προσφέρει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες της.
  Η ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προσφέρει επαρκή βοήθεια στους πελάτες της.
  12. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε η ΟΝΟΜΑ-ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να βελτιώσει στα προϊόντα/υπηρεσίες της;

  Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

  Νομικές πληροφορίες.