Έρευνες μαθητών / φοιτητών

Μάθετε από τους μαθητές ή φοιτητές σας

Παρότι τα θέματα συζήτησης γύρω από την εκπαίδευση είναι πολλά, πάντοτε στο επίκεντρο θα πρέπει να βρίσκονται οι μαθητές / φοιτητές σας. Για να μπορέσετε να επιτύχετε στη συνεχή βελτίωση των μαθητών / φοιτητών σας, πρέπει να βρείτε τον τρόπο να τους προσεγγίσετε και να αφουγκραστείτε τις απόψεις τους.

Οι έρευνες μαθητών / φοιτητών παρέχουν ένα κανάλι αδιάλειπτης επικοινωνίας ανάμεσα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και τους μαθητές / φοιτητές, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων –διδασκόμενα μαθήματα, φοιτητική ζωή, δραστηριότητες και πολλά άλλα.

Ο τύπος ερωτήσεων που θα πρέπει να θέσετε σε μια έρευνα μαθητών / φοιτητών εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει το ίδρυμά σας. Ένα πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, πρέπει να ξέρει εάν προσφέρει πραγματική παιδεία στον φοιτητή, ανεξάρτητα από το τι δείχνουν οι βαθμοί του. Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζει εάν τα μαθήματα που διδάσκει σε ένα πτυχίο εφοδιάζει τον φοιτητή με τις απαραίτητες γνώσεις για να βρει εργασία στο σχετικό αντικείμενο.

Τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα δεν είναι παρά ένα ελάχιστο δείγμα των απέραντων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι έρευνες μαθητών / φοιτητών. Με το Survey.gr μπορείτε να δημιουργήσετε την έρευνα που επιθυμείτε μέσα σε μόλις 5 λεπτά και να καλύψετε τις ανάγκες του ιδρύματός σας συλλέγοντας πληροφορίες για όσα θέματα χρειάζεστε.

Συγκεντρώστε απαντήσεις μέσα από μία ποικιλία καναλιών και επεξεργαστείτε τες με το ισχυρό λογισμικό ερευνών μας, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα εξελιγμένης στατιστικής ανάλυσης, όπως πίνακες διπλής εισόδου, φίλτρα δεδομένων και πολλά άλλα.

Ακούστε τη φωνή των μαθητών και φοιτητών σας.

Δείτε παραδείγματα: