Αξιολόγηση και βελτίωση μαθήματος

1. Τι φύλο είστε;
2. Σε ποιο έτος σπουδών βρίσκεστε;
3. Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτό το μάθημα;
4. Η δυσκολία του μαθήματος ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας;
5. Θα επιλέγατε ξανά κάποιο μάθημα του ίδιου καθηγητή;
6. Θα προτείνατε το μάθημα σε κάποιον άλλο;
7. Μπορεί το μάθημα να βελτιωθεί και πώς;

Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

Νομικές πληροφορίες.