Αξιολόγηση μαθήματος

1. Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΟύτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα
Ο τρόπος διδασκαλίας του καθηγητή ήταν επαρκής.
Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς.
Ο καθηγητής απαντούσε με σαφήνεια στις ερωτήσεις.
Ο όγκος ύλης του μαθήματος ήταν λογικός.
Η ύλη του μαθήματος ήταν χρήσιμη.
2. Πόση πρακτική γνώση αποκτήσατε από το μάθημα;
3. Συνολικά, πώς θα αξιολογούσατε το μάθημα;
4. Τι θα προτείνατε για να βελτιωθεί το μάθημα;
5. Το μάθημα ανήκε στην κατηγορία:
6. Σε ποιο έτος σπουδών είστε;

Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.

Νομικές πληροφορίες.