Έρευνες Αξιολόγησης Μαθημάτων

Κατανοήστε το μάθημά που διδάσκετε

Οι έρευνες αξιολόγησης μαθημάτων αποτελούν ένα μοναδικό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση κάθε μορφής μαθήματος. Από κλασικά ακαδημαϊκά μαθήματα έως εκπαιδευτικοί κύκλοι συνεχούς επιμόρφωσης ή σεμινάρια τεχνικών ικανοτήτων, κάθε εκπαιδευτικός, αλλά και εκπαιδευτικό ίδρυμα, μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από την κριτική επισκόπηση που μπορεί να προσφέρει μια έρευνα αξιολόγησης για το μάθημα που διδάσκει. Μια έρευνα που θα αξιολογήσει, όχι μονάχα την απήχηση του ίδιου του διδάσκοντα, αλλά και τη δομή και ύλη που αυτός ακολουθεί.

Η συλλογή σχολίων από διδασκόμενους συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου ενός μαθήματος. Ανταποκρίθηκε το μάθημα στις προσδοκίες του διδασκόμενου; Αποκόμισε αξιόλογες, χρήσιμες πληροφορίες; Ενώ πέρα από την κριτική της απόδοσης του διδάσκοντα, η έρευνα θα μπορέσει παράλληλα να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την ύλη και δομή που ακολουθήθηκαν, τα θέματα που αναπτύχθηκαν αλλά και τα εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν.

Σε ένα σχετικά νέο μάθημα, μια έρευνα αξιολόγησης είναι αναγκαία για να μάθετε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε και τι θα πρέπει να αλλάξει. Σε μαθήματα που διδάσκονται επί σειρά ετών, οι έρευνες αξιολόγησης συμβάλλουν ώστε το περιεχόμενό τους να παραμείνει επίκαιρο και συνδεδεμένο με το επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τοπίο που το περιβάλλει.

Ιδανικά, μέσα από μια παρόμοια έρευνα οι μαθητές σας θα επιβεβαιώσουν ότι το μάθημά που διδάσκετε τους προσφέρει ακριβώς τη γνώση και τα οφέλη που ήθελαν, ωστόσο πιο πιθανά αυτό που θα ανακαλύψετε είναι πολλαπλοί τρόποι για να βελτιώσετε το μάθημά σας. Και μάλιστα, με το Survey.gr θα μπορέσετε επιπλέον να χρησιμοποιήσετε στατιστικές μεθόδους που θα σας διασφαλίσουν πως δεν θα ακολουθήσετε απλώς τις ιδιότροπες απαιτήσεις μιας μικρής μερίδας δυσαρεστημένων μαθητών σας αλλά μια ευρύτερη επιθυμία του συνόλου.

Το έξυπνο περιβάλλον μας χρήστη προσφέρει σύνθετους κανόνες ώστε αυτόματα να αποκλείει άκυρες ή ακραίες απαντήσεις και να μπορείτε να επικεντρώνεστε στις πολύτιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να βελτιωθείτε.

Δείτε παραδείγματα: