Προκαταλήψεις συνεντευξιαστών και πλεονεκτήματα των διαδικτυακών ερευνών

Οι έρευνες και μελέτες αποτελούν αντικείμενο μιας ολόκληρης επιστήμης, που έχει ως στόχο να βρει την κατάλληλη φόρμουλα για τη συλλογή επακριβών δεδομένων και αποτελεσμάτων χωρίς σφάλματα και αποκλίσεις. Και εάν οι αποκλίσεις που οφείλονται σε ερωτήσεις με λανθασμένη μορφοποίηση αποτελούν σαφές και ευρέως γνωστό πρόβλημα (δείτε τα άρθρα μας σχετικά με τις περίπλοκες ερωτήσεις, […]

Πώς οι διαδικτυακές έρευνες ωφελούν τις συνεντεύξεις αποχώρησης εργαζομένων

Η παραίτηση από μια δουλειά αποτελεί μέρος της ζωής σχεδόν κάθε εργαζόμενου. Ένα υψηλό ποσοστό παραιτήσεων, όμως, δεν θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Αν οι υπάλληλοι μιας εταιρείας καταγράφουν υψηλά ποσοστά αποχώρησης, αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ενός συνεχούς προβλήματος στη λειτουργία της επιχείρησης. Επιπλέον, κάτι παρόμοιο σημαίνει αυξημένα έξοδα για […]

Διαδικτυακές έρευνες 360 μοιρών: Αποφύγετε τα συνήθη λάθη

Η ερευνητική μέθοδος “σχόλια 360 μοιρών” αποτελεί ισχυρό ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από μεγάλους οργανισμούς, το οποίο ωστόσο, όπως κάθε δυνατό φάρμακο, πρέπει να αξιοποιείται με ακρίβεια, έξυπνα και με απόλυτη σαφήνεια ανάλογα με το ποιο είναι το πρόβλημα που απαιτεί λύση. Εδώ, θα προσπαθήσουμε να υπογραμμίσουμε ορισμένες παγίδες από τις οποίες κινδυνεύουμε όταν χρησιμοποιούμε […]