Διαδικτυακές έρευνες για εργασία με μαθητές/φοιτητές, βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η αντιμετώπιση μη ακαδημαϊκών προβλημάτων

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που συναντάτε το θέμα της διαδικτυακής έρευνας στην εκπαίδευση, μπορεί να σκεφτείτε ότι αναφερόμαστε σε έρευνες ως εργαλείο εξέτασης / αξιολόγησης μαθητών ή φοιτητών -αλλά αν έχετε διαβάσει το άρθρο “Πρυτάνεις και διευθυντές παρακολουθούν την εικόνα των πανεπιστημίων και σχολείων με διαδικτυακές έρευνες”, τότε θα γνωρίζετε ήδη ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση.

Σήμερα, οι πρυτάνεις πανεπιστημίων και διευθυντές σχολείων, δάσκαλοι, επισκέπτες λέκτορες και διοικητικό προσωπικό επικοινωνούν με τους μαθητές / φοιτητές ως ίσοι. Για να επιτευχθεί μία καλή μαθησιακή διαδικασία, χρειάζονται πληροφορίες σχετικά τις ανάγκες και το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών / φοιτητών. Τα εργαλεία του διαδικτυακού περιβάλλοντος μπορούν να βοηθήσουν με μοναδικό τρόπο.

Οι διαδικτυακές έρευνες μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία και ανωνυμία των ερωτηθέντων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εκπαιδευτική έρευνα. Ναι, η ανωνυμία είναι έμφυτη σε όλους τους διαδικτυακούς χώρους, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική όταν μια έρευνα αφορά παιδιά και φοιτητές. Για παράδειγμα, πόσα παιδιά θα τολμούσαν να μοιραστούν πρόσωπο με πρόσωπο με το διευθυντή τους ότι ένας δάσκαλος είναι προκατειλημμένος και στρεβλώνει τους βαθμούς τους σκόπιμα; Και πώς θα μάθει ένας διευθυντής ποιοι μαθητές σε ένα Γυμνάσιο πωλούν ναρκωτικά σε συμμαθητές τους όταν καλύπτουν τόσο έξυπνα τις ενέργειές τους; Αλλά ας σκεφτούμε όλα τα ενδεχόμενα με τη σειρά.

Έρευνα για το μαθησιακό περιβάλλον: Όλες οι πτυχές του συνολικού μαθησιακού περιβάλλοντος μπορούν να σκιαγραφηθούν μέσα από τις διαδικτυακές έρευνες. Αισθάνονται οι νέοι κίνητρα για να μάθουν; Ποια είναι η στάση του σχολείου / πανεπιστημίου απέναντι στο θέμα της “διαφορετικότητας”, όπως π.χ. άλλες εθνότητες, θρησκείες και απόψεις; Σέβονται οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές / φοιτητές; Εκτελεί τα καθήκοντά της σωστά η διοίκηση του σχολείου;

Μέσα από τη χρήση σαφώς καθορισμένων ερωτήσεων, οι εκπαιδευτικοί και οι διοικήσεις μπορούν να σχηματίσουν μια σαφή ιδέα αν υπάρχει ένα υγειές και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Είναι πιο εύκολο πλέον κανείς να γνωρίζει λεπτομέρειες που κάποτε ήταν δύσκολο να φτάσουν μέχρι τα αυτιά της διοίκησης, όπως για παράδειγμα την άδικη και αδικαιολόγητη προκατάληψη δασκάλων απέναντι σε μαθητές, διακρίσεις, συγκρούσεις μεταξύ μαθητών / φοιτητών κ.ο.κ.

Ικανοποίηση με πανεπιστημιακά προγράμματα: Τι κάνει τους φοιτητές να αισθάνονται ικανοποιημένοι με την διδακτική στάση του πανεπιστημίου; Πόσο αποτελεσματική είναι η εκπαίδευση; Πιστεύουν ότι λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση και ικανότητες; Η διοίκηση μπορεί εύκολα να “εκμαιεύσει” το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών. Τα αποτελέσματα μπορούν να υποδείξουν μια ανάγκη για αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών ή/και στις μεθόδους διδασκαλίας.

Μπορείτε έτσι να καταγράψετε την επιρροή παραγόντων που δεν είναι καταγεγραμμένοι σε εγχειρίδια και εκθέσεις. Αυτοί περιλαμβάνουν τη στήριξη καθηγητών και τη καθησυχαστική τους στάση.

Η ικανοποίηση ή μη των φοιτητών μπορεί να ωθήσει τη διοίκηση σε σημαντικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα την ψηφιοποίηση των πόρων της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, και άλλα.

Αξιολόγηση μαθημάτων, προγραμμάτων, εκδηλώσεων: Καθένα από τα νέα μέτρα που εισάγονται σε ένα σχολείο / πανεπιστήμιο, όσο καλά και εάν έχουν προετοιμαστεί, θα πρέπει να αξιολογηθούν από τους άμεσους “αποδέκτες” -τους μαθητές ή φοιτητές. Οι αντιδράσεις των μαθητών / φοιτητών σε ένα νέο μάθημα ή μία κατεύθυνση εξειδίκευσης μπορεί να διερευνηθεί μέσα από τις διαδικτυακές έρευνες. Η καταμέτρηση των απαντήσεων μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να αποφασίσει εάν θα πρέπει η πρωτοβουλία να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ενταχθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας -ή ακριβώς το αντίθετο.

Οι διαδικτυακές έρευνες μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να συλλεχθούν σχόλια μαθητών / φοιτητών για απερχόμενες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Αυτό μπορεί να είναι μία συζήτηση ή μία διάλεξη, μία περιήγηση, κάποια παράσταση, ένα φεστιβάλ ή άλλες καινοτομίες, όπως μια εικονική γραμματεία.

Αξιολόγηση δασκάλων / καθηγητών: Σήμερα η διοίκηση ενός σχολείου ή πανεπιστημίου μπορεί να ρωτήσει τους μαθητές / φοιτητές του για τη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς τους χρησιμοποιώντας διαδικτυακές έρευνες. Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιολογηθούν για διαφορετικά προσόντα τους, όπως οι γνώσεις τους, η μεταδοτικότητά τους, η δυνατότητά τους να κεντρίζουν το ενδιαφέρον και να κρατούν την προσοχή των μαθητών / φοιτητών τους, η ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις ιδιαιτερότητες κάθε μεμονωμένου μαθητή / φοιτητή.

Επίσης, είναι δυνατόν οι μαθητές / φοιτητές να ερωτηθούν σχετικά με τη διδακτική ύλη που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τους, όπως συγγράμματα, εγχειρίδια, οπτικά μέσα, διαδραστικές παρουσιάσεις.

Και επιπλέον: Σε τι βαθμό καινοτομεί ο εκπαιδευτικός; Δημιουργεί καλές εικονικές παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας κάποιο διαδικτυακό φόρουμ; Ενθαρρύνει τη χρήση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού; Είναι δίκαιος όταν αξιολογεί ένα μαθητή / φοιτητή; Είναι αντικειμενικός; Αντιμετωπίζει ίσα όλους τους μαθητές / φοιτητές;

Ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα: Οι διαδικτυακές έρευνες είναι εξαιρετικές στο να αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών / φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτά μπορεί να είναι θέματα που ήδη διδάσκονται και που απαιτούν περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της γνώσης κάποιου. Ή μπορεί να είναι κάποιο θέμα που δεν προϋπάρχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Τα ενδιαφέροντα των μαθητών / φοιτητών μπορούν να καλυφθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως επιπλέον μαθήματα, μαθήματα επιλογής, κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τουλάχιστον δύο πλεονεκτήματα, εάν ακολουθήσετε την ανάγκη των μαθητών / φοιτητών να μάθουν κι άλλα: Αποκτούν επιπλέον γνώσεις και ικανότητες, και αρχίζει να τους αρέσει το σχολείο / πανεπιστήμιο τους περισσότερο.

Προγραμματισμός σταδιοδρομίας: Ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους νέους να χτίσουν το δικό τους σχέδιο για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακές μελέτες για να διερευνήσουν τις απόψεις και σκέψεις των μαθητών / φοιτητών για τη μελλοντική τους καριέρα. Μέσα από την ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων μπορούν να αποφασίσουν τι κινήσεις πρέπει να γίνουν για να βοηθηθούν οι μαθητές / φοιτητές ώστε να βρουν το δρόμο της μελλοντικής τους καριέρας.

Σχόλια αποφοίτων: Είναι πολύ σημαντικό για ένα πανεπιστήμιο να λαμβάνει πληροφορίες από τους πρώην φοιτητές του σχετικά με τη συμβολή του στην ανάπτυξη της μελλοντικής τους καριέρας. Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι βρίσκονται σε καλύτερη θέση να κρίνουν εάν οι γνώσεις που έλαβαν στο πανεπιστήμιο ήταν χρήσιμες και πρακτικές ή όχι. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς: Σε ποια μαθήματα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να επικεντρωθούν περισσότερο; Πώς μπορεί να βελτιωθεί το πρόγραμμα σπουδών;

Τα σχόλια αποφοίτων ενός λυκείου δεν είναι λιγότερο πολύτιμα. Η μόρφωση που έλαβαν στο σχολείο ήταν αρκετή για να μπουν στο πανεπιστήμιο; Πήραν επιπλέον μαθήματα; Οι απόφοιτοι επαγγελματικών λυκείων μπόρεσαν να ακολουθήσουν μια ικανοποιητική καριέρα στην αγορά εργασίας; Είναι δύσκολο να απαντηθούν ερωτήματα όπως τα παραπάνω όταν η τάξη έχει αποφοιτήσει.

Στη σημερινή πραγματικότητα, όταν οι περισσότεροι απόφοιτοι φεύγουν για το εξωτερικό, αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στους εκπαιδευτικούς και τις διοικήσεις των ιδρυμάτων.

Ευαίσθητα θέματα (ναρκωτικά, σχολική βία, κλίκες): Το πιο δύσκολο έργο για την ηγεσία ενός σχολείου είναι να διαχειριστεί αντισυμβατικά, παράνομα, ανατρεπτικά φαινόμενα, όπως διανομή ναρκωτικών σε μαθητές, κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα στο χώρο του σχολείου, βία ανάμεσα στα παιδιά, εξάπλωση θρησκευτικών αιρέσεων και σεξουαλική παρενόχληση. Κάποιος δεν μπορεί να λάβει προληπτικά μέτρα ενάντια σε κάποιο πρόβλημα μέχρι να αντιληφθεί την ύπαρξή του. Γνωρίζοντας την παράνομη και επιβλαβή φύση των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, οι μαθητές που επιδίδονται σε αυτές φροντίζουν να τις καλύπτουν με έξυπνο τρόπο.

Κάποτε, ο μόνος τρόπος για να μάθουν οι δάσκαλοι παρόμοιες παρατυπίες ήταν να αιφνιδιάσουν κάποιον εν πράξει ή να το μάθουν από κάποιον άλλο μαθητή, ο οποίος στη συνέχεια θα γινόταν αντικείμενο παρενόχλησης. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, τα διαδικτυακά εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών είναι ανεκτίμητης αξίας.

Εάν οι ερωτήσεις διαμορφωθούν προσεκτικά και χρησιμοποιηθούν σωστά, οι διαδικτυακές έρευνες μπορούν να αποκαλύψουν ένα ευαίσθητο θέμα σε βάθος. Η διασφάλιση των ανωνυμίας θα ενθαρρύνει όσους έχουν ενδοιασμούς να μιλήσουν ελεύθερα για θέματα που τους κάνουν να νιώθουν άβολα. Με τη χρήση ανώνυμων, μη απειλητικών λεκτικών τεχνικών, η διοίκηση μπορεί να μάθει σημαντικές λεπτομέρειες και να αποκαλύψει τη φύση, έκταση και πηγή του προβλήματος.

Αξιολόγηση μάθησης εξ αποστάσεως: Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, η μάθηση εξ αποστάσεως έχει αποκτήσει σημαντική επιτυχία, αλλά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τις ίδιες προκλήσεις -έλλειψη ζωντανής επαφής και επαρκή σχόλια. Είναι ικανοποιημένοι οι φοιτητές με τη μάθηση εξ αποστάσεως; Τους αρέσει η διαδικτυακή τους τάξη; Ποιοι παράγοντες χαρακτηρίζονται ως πιο σημαντικοί για την επιτυχή εκπαίδευση; Πιστεύουν ότι λείπει κάτι από το πρόγραμμά τους; Θα προτιμούσαν να παρακολουθούσαν κανονικά μαθήματα με ένα πρόγραμμα περισσότερο πρακτικής κατεύθυνσης αντί για τη μάθηση εξ αποστάσεως; Η αναζήτηση της γνώμης των φοιτητών είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο. Η χρήση διαδικτυακών ερευνών ως το μέσο για να προσεγγίσουν αυτό το κοινό είναι ο πιο λογικός τρόπος για τη συλλογή και σύνοψη των απόψεων των εξ αποστάσεως φοιτητών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.