Διαδικτυακές έρευνες για εργασία με μαθητές/φοιτητές, βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η αντιμετώπιση μη ακαδημαϊκών προβλημάτων

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που συναντάτε το θέμα της διαδικτυακής έρευνας στην εκπαίδευση, μπορεί να σκεφτείτε ότι αναφερόμαστε σε έρευνες ως εργαλείο εξέτασης / αξιολόγησης μαθητών ή φοιτητών -αλλά αν έχετε διαβάσει το άρθρο “Πρυτάνεις και διευθυντές παρακολουθούν την εικόνα των πανεπιστημίων και σχολείων με διαδικτυακές έρευνες”, τότε θα γνωρίζετε ήδη ότι τα […]

Πρυτάνεις και διευθυντές παρακολουθούν την εικόνα των πανεπιστημίων και σχολείων με διαδικτυακές έρευνες

Όταν αναφερόμαστε στη διαδικτυακή έρευνα και την εκπαίδευση, ίσως στην αρχή πολλοί να σκέφτονται ότι οι διαδικτυακές έρευνες είναι ένα μέσο μονάχα για να εξετάζονται οι μαθητές/φοιτητές ή να αξιολογούνται. Ωστόσο, δεν θα σταθούμε εκεί. Οι διαδικτυακές έρευνες είναι, επίσης, ένα ισχυρό εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων και τη διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μπορούν να εφαρμοστούν […]