Εννέα συμβουλές για να αυξήσετε τον αριθμό των συμμετεχόντων

Σε γενικές γραμμές, δεν επιλέγουν όλοι οι ερωτηθέντες να συμμετέχουν σε μία μελέτη. Τα αίτια πίσω από την επιλογή τους αυτή μπορεί να οφείλονται σε προσωπικούς λόγους ή σε λανθασμένο σχεδιασμό της έρευνας. Εδώ, σας δίνουμε εννέα συμβουλές για να μειώσετε τον αριθμό των ερωτηθέντων που δεν θα είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στην έρευνά σας.

  1. Κάνετε την έρευνα όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Όταν μια έρευνα είναι υπερβολικά μεγάλη και χρονοβόρα, οι ερωτηθέντες πολύ συχνά την εγκαταλείπουν στη μέση ή απλούστατα αρνούνται να συμμετέχουν.
  2. Η έρευνα πρέπει να δημιουργηθεί με επαγγελματισμό. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μία φυσική ακολουθία από διαφορετικές ομάδες ερωτήσεων. Χωρίστε τις ερωτήσεις σε θεματικές. Εάν οι ομάδες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, παρουσιάστε την κάθε ομάδα με μία εισαγωγική πρόταση. Για παράδειγμα: “Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν στις απόψεις σας για τις επιλογές σας σε πιάτα”.
  3. Προσφέρετε ανταμοιβές στους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, εάν κάνετε μία έρευνα που αφορά κάποιο εστιατόριο και το βαθμό ικανοποίησης με αυτό, η πιο κατάλληλη ανταμοιβή θα είναι μία που θα συνδέεται με το εστιατόριο με κάποιο τρόπο με το εστιατόριο, όπως ένα εκπτωτικό κουπόνι ή ένα δωρεάν μεσημεριανό.
  4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τους ερωτηθέντες-στόχος σας σωστά. Δεν έχει νόημα να διανείμετε μια έρευνα που αφορά στο βαθμό ικανοποίησης της ιστοσελίδας σας σε άτομα που δεν έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα σας και δεν την χρησιμοποιούν.
  5. Διαβεβαιώστε τους ερωτηθέντες για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους όταν συμμετέχουν στην έρευνα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά όταν το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις προσωπικής φύσης, όπως δημογραφικά στοιχεία. Η έλλειψη παρόμοιας διαβεβαίωσης μπορεί να ωθήσει ερωτηθέντες να αρνηθούν να συμμετέχουν στην έρευνά σας.
  6. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες να επηρεαστούν άμεσα από τη μελέτη. Για παράδειγμα: “Οι πληροφορίες αυτές θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ποιότητα της εξυπηρέτησής μας και να κάνουμε την παραμονή σας στο εστιατόριο ακόμα πιο ευχάριστη”.
  7. Μην υπερβάλλετε ως προς τη σημασία και το σκοπό της μελέτης. Όσο πιο ρεαλιστική δείχνει, τόσο πιο πιθανό είναι να παρακινήσετε τους ερωτηθέντες να συμμετέχουν.
  8. Προσφέρετε στους συμμετέχοντες σαφείς οδηγίες πώς να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας στα οποία μπορούν να απευθυνθούν αν έχουν περαιτέρω σχόλια και ερωτήσεις. Κάτι παρόμοιο θα ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο την έρευνα στους συμμετέχοντες και θα μειώσει τα ποσοστά άρνησης της συμμετοχής τους σε αυτή λόγω αποριών.
  9. Μετρήστε την αναλογία μεταξύ ερωτηθέντων που ήταν πολύ πρόθυμοι ή αρνήθηκαν να συμμετέχουν στη μελέτη. Συστήνεται να στείλετε το ερωτηματολόγιο ξανά μετά από λίγο καιρό. Ορισμένοι ερωτηθέντες μπορεί να μην το είχαν λάβει, να μην το είδαν ή να ξέχασαν να το συμπληρώσουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.