Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία μιας έρευνας

Ο σωστός προγραμματισμός και προετοιμασία πριν ξεκινήσετε μια έρευνα είναι όσο σημαντικός είναι και ο σχεδιασμός της. Υπάρχουν έξι βασικά ερωτήματα που ο δημιουργός μιας έρευνας θα πρέπει να απαντήσει εκ των προτέρων, προκειμένου να δημιουργηθεί μία αποτελεσματική έρευνα που θα παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα

Το πρώτο ερώτημα είναι: Τι είδους πληροφορίες θέλω να συλλέξω από την έρευνα; Αρκούν αυτές οι πληροφορίες για να παράγουν επαρκείς λύσεις; Θα πρέπει να διακρίνετε ανάμεσα σε αναγκαίες και περιττές πληροφορίες. Απαραίτητες είναι οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη λήψη μιας σωστής απόφασης. Από την άλλη, περιττές είναι οι πληροφορίες που δεν είναι καθοριστικές για τη συγκεκριμένη περίπτωση / κατάσταση.

Για παράδειγμα, ένας εστιάτορας θέλει να προσθέσει μία νέα υπηρεσία, όπως π.χ. παράδοση κατ’ οίκον. Θέλει να διεξάγει μία εμπειρική μελέτη σχετικά με τον τρόπο που οι πελάτες θα αντιμετωπίσουν τη νέα αυτή υπηρεσία. Ο στόχος του είναι να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να αποφασίσει εάν θα προσθέσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή όχι. Ταυτόχρονα, θα ήταν σημαντικό να μάθει και τη γνώμη των πελατών του συνολικά σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του εστιατορίου. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό οι δύο τύποι πληροφοριών που αναζητά να διαχωριστούν, δεδομένου ότι εάν η έρευνα εστιάσει γενικά στις υπηρεσίες του εστιατορίου, τότε ίσως να μην μπορέσει να συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες πάνω στο θέμα της κατ’ οίκον παράδοσης και της εφαρμογής της.

Το δεύτερο ερώτημα που θα πρέπει να θέσει ο ερευνητής είναι: Τι θα πρέπει να κάνω με τις πληροφορίες που θα συλλέξω; Ποιος θα τις δει; Πόσο λεπτομερείς πρέπει να είναι; Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις είναι απαραίτητες για να διευκρινιστεί ο τύπος των ερωτήσεων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο αργότερα: Aν θα είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής ή πίνακας, κ.τ.λ. Ο τρόπος με τον οποίο μία έρευνα θα παρουσιαστεί και θα εφαρμοστεί, θα καθοριστεί από το ποιο θα είναι το άτομο που θα έχει πρόσβαση στις συλλεγόμενες πληροφορίες και τα αποτελέσματα της. Ας πάρουμε ως παράδειγμα μια έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων. Εάν σκοπός αυτού του τύπου έρευνας είναι τα προσφέρει πληροφορίες στο διευθυντή ενός τμήματος, τότε μπορεί να σχεδιαστεί με λιγότερο επίσημο και δομημένο τρόπο. Από την άλλη, αν η έρευνα αποτελεί μέρος μίας έκθεσης που θα παρουσιαστεί στο διοικητικό συμβούλιο , τότε θα πρέπει να είναι πιο επίσημη και με μεγαλύτερη αξία.

Το τρίτο ερώτημα αφορά στους συμμετέχοντες. Ποιοι είναι; Στο παράδειγμα της έρευνας για την ικανοποίηση των εργαζομένων που έχει ως στόχο να παραχθούν πληροφορίες για τον διευθυντή, τότε οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα πρέπει να είναι οι υφιστάμενοι του διευθυντή. Αλλά στην περίπτωση της έκθεσης που θα σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο, τότε οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών.

Το τέταρτο ζήτημα αφορά στη διανομή της έρευνας. Μέσω ποιου επικοινωνιακού καναλιού θα διανεμηθεί η έρευνά σας; Πώς θα μπορέσετε να προσεγγίσετε το μέγιστο αριθμό ερωτηθέντων με μία μονάχα κίνηση; Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διανεμηθεί μία έρευνα εξαρτάται από το δείγμα σας και τις συνήθειές του. Ας δούμε πάλι το παράδειγμα της έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων: O καλύτερος τρόπος για να διανεμηθεί μία παρόμοια έρευνα θα ήταν ένα από τα επίσημα επικοινωνιακά κανάλια, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αλλά στην περίπτωση ερευνών που αφορούν σε σχόλια ιστοτόπων, θα ήταν πιο σωστό να χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εγγεγραμμένους χρήστες και ένα ενσωματωμένο ερωτηματολόγιο εντός του ιστοτόπου για όλους τους υπόλοιπους επισκέπτες.

Το πέμπτο ερώτημα σχετίζεται με το χρονικό ορίζοντα της μελέτης. Πόσο χρόνο διαθέτετε για να συλλέξετε και να αναλύσετε τις πληροφορίες; Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να προγραμματίσετε σωστά την ποσότητα των πληροφοριών που μπορείτε να συλλέξετε και να επεξεργαστείτε χωρίς να χάσετε την καταληκτική προθεσμία της μελέτης. Έτσι, θα είστε σε θέση να καθορίσετε την έκταση και το βαθμό δυσκολίας της έρευνας.

Το έκτο ερώτημα είναι: Τι θα κερδίσουν οι ερωτηθέντες από τη συμμετοχή τους στην έρευνα; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν αφορά μονάχα σε υλικά οφέλη. Περισσότερο σημαντικό είναι να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο αντίκτυπος που θα έχει η έρευνα στους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, σε μία έρευνα για την ικανοποίηση εργαζομένων, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τα προβλήματα και τις ανασφάλειες τους που αφορούν στο εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να επιλυθούν ή να βελτιωθούν. Στην περίπτωση του εστιάτορα, οι συμμετέχοντες θα εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με εάν επιθυμούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή όχι. Για να διασφαλιστεί ένα κίνητρο ώστε να συμμετέχουν οι ερωτηθέντες στην έρευνα, θα πρέπει να γνωρίζουν πώς θα συνεισφέρουν στα αποτελέσματα και πώς αυτά θα τους επηρεάσουν.

Τώρα είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε τη δική σας έρευνα ή να χρησιμοποιήσετε ένα από τα εξειδικευμένα πρότυπα που θα βρείτε στο Survey.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.