Πώς να γράψετε εισαγωγή και οδηγίες στην έρευνά σας

Η ύπαρξη εισαγωγής και οδηγιών σε μία έρευνα είναι εξίσου σημαντικά με το σχεδιασμό και τη μορφοποίηση των ερωτήσεων σας. Κάποιοι ερωτηθέντες μπορεί να επιλέξουν να μην συμμετέχουν στην έρευνά σας εάν δεν έχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της, τον τρόπο με τον οποίο θα συλλεχθούν τα δεδομένα ή τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Για το λόγο αυτό, συνίσταται κάθε έρευνα να ξεκινά με μια εισαγωγή και οδηγίες.

Ουσιαστικά, η εισαγωγή μιας έρευνας είναι μία σύντομη περιγραφή που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  •         Το σκοπό της έρευνας.
  •         Ποιος διεξάγει την έρευνα; Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου οι ερωτηθέντες να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με κάποιον εάν έχουν ερωτήσεις ή αντιμετωπίσουν προβλήματα.
  •         Πώς θα επηρεαστούν οι συμμετέχοντες; Εάν υπάρχει κάποια ανταμοιβή για τη συμμετοχή, αυτή θα πρέπει να αναφερθεί. Αυτό θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους ερωτηθέντες να συμμετέχουν στην έρευνα.
  •         Εμπιστευτικότητα και χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών; Όταν σε μια έρευνα περιλαμβάνονται ερωτήσεις προσωπικού χαρακτήρα, όπως δημογραφικά στοιχεία, η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών θα πρέπει να διασφαλίζεται. Στην αντίθετη περίπτωση ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων θα αρνηθεί να συμμετέχει στην έρευνα.
  •         Πόσο χρόνο χρειάζεται ένας συμμετέχοντας για να συμπληρώσει την έρευνα;

Αν πάρουμε το πρότυπο έρευνας “Εστιατόριο – ικανοποίηση πελατών” ως παράδειγμα, η εισαγωγή του θα μπορούσε να ήταν ως εξής:

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα του Εστιατορίου Χ! Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Η συμπλήρωση της έρευνας θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά. Οι πληροφορίες που προσφέρετε θα είναι απολύτως ανώνυμες. Μόλις ολοκληρώσετε την έρευνα θα λάβετε αυτόματα ένα email με ένα κουπόνι έκπτωσης 50% – ένα δείπνο για δύο.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή δυσκολία στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα:

Τηλέφωνο: 0888888888

Email: [email protected]

Οι οδηγίες μιας έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία σύντομη περιγραφή σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της έρευνας, μαζί με βοηθητικές οδηγίες μεταξύ των σελίδων, στο τέλος της έρευνας, κ.τ.λ. Αν η έρευνα είναι πιο εξειδικευμένη και απαιτεί από τους ερωτηθέντες κάποια γνώση ή προετοιμασία, αυτό θα πρέπει, επίσης, να αναφέρεται στις οδηγίες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση συλλογής σχολίων για μία εφαρμογή κινητών τηλεφώνων, η έρευνα θα έχει αξία μονάχα αν προηγουμένως οι συμμετέχοντες έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Επομένως, οι οδηγίες της έρευνας μπορούν να περιλαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής. Εάν απαιτούνται πιο συγκεκριμένες και λεπτομερείς οδηγίες, η εισαγωγή και οι οδηγίες μπορούν να τοποθετηθούν σε ανεξάρτητες σελίδες στην αρχή της έρευνας, ώστε να αποφύγετε την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας κειμένου σε ένα μονάχα σημείο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.